Đại Hội 2020 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  
Thư Ngỏ  Ban Tổ Chức  Danh Sách Tham Dự  Tin Tức  Chương Trình  Mạnh Thường Quân  Quà Lưu Niệm


   Ghi tên tham dự ĐH2020
   Booking Hotel

Danh Sách Tham Dự
( Tu chỉnh mới nhất: 14 tháng 01 năm 2020 )

Số thứ tự Tên Họ Ðóng Góp Áo dài Hotel Số người tham dự
DN T5 Hội Ngộ DN T6 Tâm Giao Dạ Tiệc Dưới 12 Cruise Bus to Port
1 Cung V. Thành $440 1 2 2 2 2 2 2 2
2 Trần D. Tín $440 1 1 2 2 2 2 2 2 2
3 Nguyễn H. Bích $330 1 2 2 2 2
4 Nguyễn V. Vang $440 1 1 2 2 2 2 2 2 2
5 Dương T. Tùng $890 1 1 2 2 2 2 7 2 2
6 Lê V. Châu $440 1 1 2 2 2 2 2
7 Trần T. Đức $1,050 1 2 2 10
8 Đinh V. Chính $530 1 1 2 2 2 3
9 Ngô T. Tánh $330 1 2 2 2 2
10 Huỳnh M. Quang $330 1 2 2 2 2
11 Lê V. Long $440 1 2 2 2 2
12 Lê V. Thạnh $3,960 1 8 18 18 18 18 18 2 18 18
13 Nguyễn H. Thiện $620 1 2 2 2 2 4
14 Trần Xuân $620 1 2 2 2 2 4 2 2
15 Mai K. Phụng $220 1 1 1 1 1
16 Huỳnh K. Chiến $00 1 2 2 2
17 Phan N. Long $330 1 2 2 2 2 2
18 Trịnh V. Thơ $440 1 1 2 2 2 2 2 2 2
19 Nguyễn V. Hùng $440 1 1 2 2 2 2 2 2 2
20 Lâm N. Cục $330 1 1 2 2 2 2 2 2
21 Đoàn H. Lượng $600 1 2 2 2 5 2 2
22 Nguyễn N. Châu CH $440 1 1 2 2 2 2 2 2 2
23 Bùi V. Tâm $440 1 1 2 2 2 2 2 2 2
24 Huỳnh V. Bảnh $440 1 1 2 2 2 2 2 2 2
25 Mai T. Đắc $1050 1 1 2 2 10
26 Nguyễn V. Long $440 1 1 2 2 2 2 2 2 2
27 Tiêu Q. Đức $330 1 1 2 2
28 Lê V. Lai $440 1 1 2 2 2 2 2 2 2
29 Nguyễn T. Hùng $440 1 2 2 2
30 Hoàng V. Dũng $440 1 1 2 2 2 2 2 2 2
31 Nguyễn V. Sơn $330 1 1 2 2 2 2
32 Phạm N. Vụ $440 1 1 2 2 2 2 2 2 2
33 Nguyễn V. Huấn $510 1 1 2 4
34 Nguyễn T. Cẩn $440 1 2 2 2 2 2
35 Tôn L. Thạnh $1,050 1 2 2 10
36 Đàm T. Tâm $440 1 1 2 2 2 2 2 2 2
37 Đào C. Chí $800 1 2 2 2 2 6 2 2
38 Lê V. Tài $800 1 2 2 2 2 6 2
39 Trần Đ. Triết $440 1 1 2 2 2 2 2
40 Nguyễn X. Dục $440 1 2 2 2 2 2
41 Đặng V. Khoan $00 2 2
42 Lưu A. Huê $440 1 2 2 2 2 2
43 Hà M. Hùng $880 1 1 4 4 4 4 4 4 4
44 Ngô V. Vũ $330 1 2 2 2 2
45 Nguyễn M. Cảnh $220 1 1 1 1 1
46 Lưu Q. Bảo $00 1 2 2 2
47 Vỏ V. Côi $330 1 2 2 2 2
48 Phạm N. Bích $440 1 1 2 2 2 2 2 2 2
49 Chu V. Chương $440 1 1 2 2 2 2 2
50 Nguyễn Đ. Hoàng $330 1 2 2 2
51 Vũ Đ. Thiệu $675 1 3 3 5
52 Phạm N. Tiền $220 1 1 1 1 1 1
53 Phạm V. Thì $440 1 1 2 2 2 2 2
54 Nguyễn V. Chín $600 1 2 2 2 5
55 Phạm V. Độ $440 1 1 2 2 2 2 2
56 Tôn T. Thái $440 1 1 2 2 2 2 2
57 Nguyễn P. Khanh $330 1 1 2 2 2
58 Trần G. Định $510 1 1 2 2 4 2 2
59 Hứa T. Khanh $00 1 2 2 2 2 2
60 Nguyễn V. Thước $330 1 1 2 2 2
61 Dương X. Phong $440 1 1 2 2 2 2 2 2 2
62 Nguyễn Trọng Thành $00 1 2 2 3
63 Nguyễn V. Lộc $440 1 1 2 2 2
64 Nguyễn Đ. Khúc $00 1 2 2 2
65 Bùi L. Tùng $1,320 1 2 6 6 6 6 6 6 6
66 Trần Đ. Phước $00 1 1 2 2 2 2 2 2 2
67 Lê Phụng $330 1 1 2 2 2 2 2
68 Hoàng N. Khang $330 1 2 2
69 Bùi T. Hải $00 1 2 2 2 2 2 2 2
70 Phạm Viết Hùng $180 2
71 Phan N. Lựu $220 1 1 1 1 1 1
72 Ngô B. Nhẫn $420 1 1 2 2 3
73 Trần V. Lập $00 1 1 2 2 2 2 2
74 Nguyễn Đ. Chính $00 1 1 2 2 2 2 2
75 Chị Phan X. Sơn $990 1 6 6
76 Phạm Đ. Lương $450 1 1 2 2 2 2 2 2 2
77 Nguyễn C. Quốc $00 2 2 2
78 Nguyễn X. Hùng $165 1 1 1
79 Nguyễn K. Toàn $330 2 2 2 2 2 2
80 Lê N. Hải $330 1 2 2 2 2 2
81 Đỗ T. Trác $330 1 2 2 2 2
82 Nguyễn V. Cấp $440 1 1 2 2 2 2 2
83 Lê V. Dũng $00 1 1 2 2 2
84 Trần V. An $165 1 1 1
85 Hồ V. Xách $440 1 1 2 2 2 2 2 2 2
86 Chị Nguyễn Hùng $00 1 1 1
87 Nguyễn V. Như $330 1 2 2 2 2 2
88 Phạm C. Hoàng $540 1 1 6 2 2
89 Hoàng T. Dân $00 1 1 2 2
90 Lê V. Lộc $00 2
91 Đỗ V. Đức $00 1 1 2 2 2 2 2
92 Chị Lê T. Lực $00 3 3
93 Chị Nguyễn V. Đệ $00 1 1 1
94 Nguyễn H. Nam $90 1
95 Trịnh C. Đoàn $00 5
96 Dương V. Bê $00 4
97 Ngô M. Hiếu $165 1 1 1 1
98 Lư Đ. Hiệp $990 1 6 6 6 1
99 Phạm Đ. Phong $660 1 1 3 3 3 3 3
100 Nguyễn Duy Hòa $00 1 2 2 2 4
$40,860 80 59 113 159 169 210 288 5 96 92
Áo dài Hotel DN T5 Hội Ngộ DN T6 Tâm Giao Dạ Tiệc Dưới 12 Cruise Bus to Port
( Trang Ðại Hội 2020 )