Đại Hội 2020 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  
Thư Ngỏ  Ban Tổ Chức  Danh Sách Tham Dự  Tin Tức  Chương Trình  Mạnh Thường Quân  Quà Lưu Niệm


   Ghi tên tham dự ĐH2020

Danh Sách Tham Dự
( Tu chỉnh mới nhất: 13 tháng 11 năm 2019 )

Số thứ tự Tên Họ Ðịa Chỉ Ðóng Góp Áo dài Hotel Số người tham dự
Du ngoạn HN Hội Ngộ Tâm Giao Dạ Tiệc Dưới 12 HĐH/ Cruise HĐH/ Tour Bus
1 Cung V. Thành California $440 1 2 2 2 2 2
2 Trần D. Tín California $440 1 1 2 2 2 2 2
3 Nguyễn H. Bích California $330 1 2 2 2
4 Nguyễn V. Vang California $00 1 1 2 2 2 2 2
5 Dương T. Tùng California $890 1 1 2 2 2 7 2
6 Lê V. Châu California $440 1 1 2 2 2 2 2
7 Trần T. Đức California $1,050 1 2 2 10
8 Đinh V. Chính Pennsylvania $00 1 1 2 2
9 Ngô T. Tánh California $00 1 2 2 2
10 Huỳnh M. Quang California $00 1 2 2 2 2 2
11 Lê V. Long California $00 1 2 2 2
12 Lê V. Thạnh Texas $2,200 1 1 10 10 10 10 10
13 Nguyễn H. Thiện California $00 1 2 2 4
14 Trần Xuân California $620 1 2 2 2 4 2
15 Mai K. Phụng California $00 2 2 2 2
16 Huỳnh K. Chiến California $00 1 2 2 2
17 Phan N. Long California $330 1 2 2 2 2
18 Trịnh V. Thơ Nebraska $440 1 1 2 2 2 2 2
19 Nguyễn V. Hùng Washington $440 1 1 2 2 2 2 2
20 Lâm N. Cục California $00 1 1 2 2 2 2
21 Đoàn H. Lượng Texas $00 1 2 2 5 2
22 Nguyễn N. Châu CH Oregon $440 1 1 2 2 2 2 2
23 Bùi V. Tâm Georgia $00 1 1 2 2 2 2 2
24 Huỳnh V. Bảnh New York $440 1 1 2 2 2 2 2
25 Mai T. Đắc California $00 1 1 2 6
26 Nguyễn V. Long Oklahoma $00 1 1 2 2 2 2 2
27 Tiêu Q. Đức California $00 1 1 2 2
28 Lê V. Lai Norway $440 1 1 2 2 2 2 2
29 Nguyễn T. Hùng California $00 1 2 2 2
30 Trương Đ. Quí Canada $00 1 1 2 2
31 Hoàng V. Dũng Kansas $00 1 1 2 2 2 2 2
32 Nguyễn V. Sơn Pennsylvania $330 1 1 2 2 2
33 Phạm N. Vụ Connecticut $440 1 1 2 2 2 2 2
34 Nguyễn V. Huấn Virginia $00 1 1 2 4
35 Nguyễn T. Cẩn California $440 1 2 2 2
36 Tôn L. Thạnh California $1,050 1 2 2 10
37 Đàm T. Tâm Texas $00 1 1 2 2 2 2 2
38 Đào C. Chí Texas $800 1 2 2 2 6 2
39 Nguyễn Trung Thành Canada $00 1 2 2 2 2 2
40 Lê V. Tài Connecticut $800 1 2 2 2 6 2
41 Trần Đ. Triết Canada $00 1 1 2 2 2 2
42 Nguyễn X. Dục Texas $440 1 1 2 2 2 2 2
43 Đặng V. Khoan Florida $00 2 2
44 Lưu A. Huê Canada $00 1 2 2 2 2
45 Hà M. Hùng Canada $00 1 1 4 4 4 4 4
46 Ngô V. Vũ California $00 1 2 2 2
47 Nguyễn M. Cảnh California $220 1 1 1 1
48 Lưu Q. Bảo California $00 1 2 2 2
49 Vỏ V. Côi Arkansas $00 1 2 2 2 2
50 Phạm N. Bích California $00 1 1 2 2 2 2 2
51 Chu V. Chương California $440 1 1 2 2 2 2
52 Nguyễn Đ. Hoàng California $00 1 2 2 2
53 Vũ Đ. Thiệu California $00 1 3 5
54 Phạm N. Tiền Australia $00 1 2 2 2 2
55 Phạm V. Thì Canada $00 1 1 2 2 2 2
56 Nguyễn V. Chín California $600 1 2 2 5
57 Phạm V. Độ California $440 1 1 2 2 2 4 2
58 Tôn T. Thái Texas $00 1 1 2 2 2 2 2
59 Nguyễn P. Khanh Washington $330 1 1 2 2
60 Trần G. Định New Jersey $510 1 1 2 4 2
61 Hứa T. Khanh California $00 1 2 2 2 2
62 Trương M. Lộc Australia $00
63 Nguyễn V. Thước Texas $330 1 1 2 2
64 Dương X. Phong California $440 1 1 2 2 2 2 2
65 Nguyễn Trọng Thành California $00 1 2 3
66 Nguyễn V. Lộc California $00 1 1 2 2 2
67 Nguyễn Đ. Khúc Florida $00 1 2 2
68 Bùi L. Tùng Australia $00 1 1 8 8 8 8 8
69 Trần Đ. Phước Australia $00 1 1 2 2 2 2 2
70 Lê Phụng Connecticut $00 1 1 2 2 2
71 Hoàng N. Khang California $00 1 2
72 Bùi T. Hải Việt Nam $00 1 2 2 2 2 2
73 Phạm Viết Hùng California $00 2 2
74 Phan N. Lựu Arizona $00 1 1 1 1 1
75 Ngô B. Nhẫn Texas $00 1 1 1 2 3
76 Trần V. Lập Vỉrginia $00 1 1 2 2 2 2 2
77 Nguyễn Đ. Chính Australia $00 1 1 2 2 2 2
78 Chị Phan X. Sơn California $00 1 5
79 Phạm Đ. Lương Virginia $00 1 1 2 2 2 2 2
80 Nguyễn C. Quốc Viet Nam $00 2 2
81 Nguyễn V. Xuân Louisiana $00 1 1
82 Nguyễn X. Hùng Louisiana $00 1 1
83 Nguyễn K. Toàn California $330 2 2 2 2
84 Cai T. Hùng California $00
85 Lê N. Hải California $330 1 2 2 2
86 Đỗ T. Trác Oregon $00 1 2 2 2 2
87 Nguyễn V. Cấp Connecticut $00 1 1 2 2 2 2
88 Lê V. Dũng Texas $00 1 1 2 2
89 Trần V. An Texas $00 1 1 1 1
90 Hồ V. Xách Texas $440 1 1 2 2 2 2 2
91 Chị Nguyễn Hùng Canada $00 1 1 1
92 Nguyễn V. Như Canada $330 1 2 2 2
93 Phạm C. Hoàng California $00 1 1 4 2
94 Hoàng T. Dân California $00 1 1 2 2
95 Lê V. Lộc California $00 2
96 Đỗ V. Đức California $00 1 1 2 2 2 2
97 Chị Lê T. Lực Texas $00 3 3
98 Chị Nguyễn V. Đệ California $00 1 1 1
99 Nguyễn H. Nam California $00 1 2
100 Trịnh C. Đoàn California $00 5
101 Dương V. Bê Arizona $00 4
Tổng Cộng: 101 GÐ $17,980 79 54 110 145 195 272 2 100 04
Áo dài Hotel Du ngoạn HN Hội Ngộ Tâm Giao Dạ Tiệc Dưới 12 HĐH/ Cruise HĐH/ Tour Bus
( Trang Ðại Hội 2020 )