Đại Hội 2020 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  
Thư Ngỏ  Ban Tổ Chức  Danh Sách Tham Dự  Tin Tức  Chương Trình  Mạnh Thường Quân  Quà Lưu NiệmDanh Sách Tham Dự
( Tu chỉnh mới nhất: 29 tháng 03 năm 2020 )

Số thứ tự Tên Họ Ðóng Góp Áo dài Hotel Số người tham dự
DN T5 Hội Ngộ DN T6 DN Casino Tâm Giao Dạ Tiệc Dưới 12
1 Cung V. Thành $440 1 2 2 2 2 2
2 Trần D. Tín $1,340 1 1 2 2 2 2 12
3 Nguyễn H. Bích $330 1 2 2 2 2
4 Nguyễn V. Vang $440 1 1 2 2 2 2 2
5 Dương T. Tùng $890 1 1 2 2 2 2 7
6 Lê V. Châu $440 1 1 2 2 2 2 2
7 Trần T. Đức $1,050 1 2 2 2 10
8 Đinh V. Chính $530 1 1 2 2 2 3
9 Ngô T. Tánh $330 1 2 2 2 2
10 Huỳnh M. Quang $510 1 2 2 4
11 Lê V. Long $440 1 2 2 2 2
12 Lê V. Thạnh $330 1 1 2 2
13 Nguyễn H. Thiện $620 1 2 2 2 2 4
14 Trần Xuân $620 1 2 2 2 2 4
15 Mai K. Phụng $220 1 1 1 1 1
16 Huỳnh K. Chiến $440 1 2 2 2
17 Phan N. Long $330 1 2 2 2
18 Trịnh V. Thơ $440 1 1 2 2 2 2 2
19 Nguyễn V. Hùng $440 1 1 2 2 2 2 2
20 Lâm N. Cục $330 1 1 2 2 2 2
21 Đoàn H. Lượng $600 1 2 2 2 5
22 Nguyễn N. Châu CH $440 1 1 2 2 2 2 2
23 Huỳnh V. Bảnh $440 1 1 2 2 2 2 2
24 Mai T. Đắc $1050 1 1 2 2 10
25 Nguyễn V. Long $440 1 1 2 2 2 2 2
26 Tiêu Q. Đức $330 1 1 2 2
27 Lê V. Lai $1,190 1 1 5 5 5 5 6
28 Nguyễn T. Hùng $440 1 2 2 2
29 Hoàng V. Dũng $440 1 1 2 2 2 2 2
30 Nguyễn V. Sơn $330 1 1 2 2 2 2
31 Phạm N. Vụ $440 1 1 2 2 2 2 2
32 Nguyễn V. Huấn $510 1 1 2 4
33 Nguyễn T. Cẩn $440 1 2 2 2 2 2
34 Tôn L. Thạnh $1,050 1 2 2 10
35 Đàm T. Tâm $440 1 1 2 2 2 2 2
36 Đào C. Chí $800 1 2 2 2 2 6
37 Lê V. Tài $800 1 2 2 2 2 6 2
38 Trần Đ. Triết $440 1 1 2 2 2 2 2
39 Nguyễn X. Dục $440 1 2 2 2 2 2
40 Lưu A. Huê $440 1 2 2 2 2 2
41 Hà M. Hùng $880 1 1 4 4 4 4 4
42 Ngô V. Vũ $330 1 2 2 2 2
43 Nguyễn M. Cảnh $220 1 1 1 1 1
44 Lưu Q. Bảo $330 1 2 2 2
45 Vỏ V. Côi $330 1 2 2 2
46 Phạm N. Bích $440 1 1 2 2 2 2 2
47 Chu V. Chương $440 1 1 2 2 2 2 2
48 Nguyễn Đ. Hoàng $330 1 2 2 2
49 Vũ Đ. Thiệu $675 1 3 3 5
50 Phạm N. Tiền $220 1 1 1 1 1 1
51 Nguyễn V. Chín $600 1 2 2 2 5
52 Phạm V. Độ $440 1 1 2 2 2 2 2
53 Tôn T. Thái $440 1 1 2 2 2 2 2
54 Nguyễn P. Khanh $330 1 1 2 2 2
55 Trần G. Định $510 1 1 2 2 4
56 Hứa T. Khanh $440 1 2 2 2 2 2
57 Nguyễn V. Thước $330 1 1 2 2 2
58 Dương X. Phong $440 1 1 2 2 2 2 2
59 Nguyễn Trọng Thành $00 1 2 2 3
60 Nguyễn V. Lộc $440 1 1 2 2 2
61 Nguyễn Đ. Khúc $330 1 2 2 2
62 Bùi L. Tùng $1,320 1 2 6 6 6 6 6
63 Lê Phụng $330 1 1 2 2 2
64 Hoàng N. Khang $330 1 2 2
65 Bùi T. Hải $00 1 2 2 2 2 2
66 Phạm Viết Hùng $180 2
67 Phan N. Lựu $220 1 1 1 1 1 1
68 Ngô B. Nhẫn $420 1 1 2 2 3
69 Trần V. Lập $440 1 1 2 2 2 2 2
70 Nguyễn Đ. Chính $00 1 1 2 2 2 2 2
71 Chị Phan X. Sơn $990 1 6 6
72 Phạm Đ. Lương $450 1 1 2 2 2 2 2
73 Nguyễn C. Quốc $00 2 2 2
74 Nguyễn K. Toàn $330 2 2 2 2
75 Lê N. Hải $330 1 2 2
76 Đỗ T. Trác $330 1 2 2 2 2
77 Nguyễn V. Cấp $440 1 1 2 2 2 2 2
78 Lê V. Dũng $00 1 1 2 2 2
79 Trần V. An $165 1 1 1
80 Chị Nguyễn Hùng $00 1 1 1
81 Nguyễn V. Như $330 1 2 2
82 Phạm C. Hoàng $540 1 1 6
83 Hoàng T. Dân $330 1 1 2 2
84 Lê V. Lộc $180 2
85 Đỗ V. Đức $00 1 1 2 2 2 4
86 Chị Lê T. Lực $360 3 4
87 Chị Nguyễn V. Đệ $00 1 1 1
88 Nguyễn H. Nam $90 1 1
89 Trịnh C. Đoàn $00 5
90 Dương V. Bê $00 4
91 Ngô M. Hiếu $165 1 1 1 1
92 Phạm Đ. Phong $660 1 1 3 3 3 3 3
93 Nguyễn D. Hòa $510 1 2 2 2 4
94 Ngô N. Trực $330 1 2 2
95 Các cháu N&B Cali. $900 10
$41,175 76 47 88 141 84 52 181 288 2
Áo dài Hotel DN T5 Hội Ngộ DN T6 DN Casino Tâm Giao Dạ Tiệc Dưới 12
( Trang Ðại Hội 2020 )