Đại Hội 2020 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  
Thư Ngỏ  Ban Tổ Chức  Danh Sách Tham Dự  Tin Tức  Chương Trình  Mạnh Thường Quân  Quà Lưu Niệm


   Ghi tên tham dự ĐH2020

Danh Sách Tham Dự
( Tu chỉnh mới nhất: 20 tháng 03 năm 2019 )

Số thứ tự Tên Họ Ðịa Chỉ Ðóng Góp Hotel Số người tham dự
Du ngoạn TĐH Đêm Tâm Giao Đêm Dạ Tiệc HĐH/ Cruise HĐH/ Tour Bus
1 Cung V. Thành California $00 .. 2 2 2 2 ..
2 Trần D. Tín California $00 .. 2 2 2 2 ..
3 Nguyễn H. Bích California $00 .. 2 2 2 .. ..
4 Nguyễn V. Vang California $00 x 2 2 2 2 ..
5 Dương T. Tùng California $00 x 2 2 2 2 ..
6 Lê V. Châu California $00 x 2 2 2 2 ..
7 Trần T. Đức California $00 .. .. 2 2 .. ..
8 Đinh V. Chính Pennsylvania $00 x .. 2 2 .. ..
9 Ngô T. Tánh California $00 .. 2 2 2 .. ..
10 Huỳnh M. Quang California $00 .. 2 2 2 .. ..
11 Lê V. Long California $00 .. 2 2 2 .. ..
12 Lê V. Thạnh Texas $00 x 2 2 2 2 ..
13 Nguyễn H. Thiện California $00 .. 2 2 2 .. ..
14 Trần Xuân California $00 .. 2 2 2 2 ..
15 Mai K. Phụng California $00 .. 2 2 2 .. ..
16 Huỳnh K. Chiến California $00 .. 2 2 2 .. 2
17 Phan N. Long California $00 .. .. 2 2 2 ..
18 Trịnh V. Thơ Nebraska $00 x 2 2 2 2 ..
19 Nguyễn V. Hùng Washington $00 x 2 2 2 2 ..
20 Lâm N. Cục California $00 x 2 2 4 2 ..
21 Đoàn H. Lượng Texas $00 x .. 2 2 .. ..
22 Nguyễn N. Châu CH Oregon $00 x 2 2 2 2 ..
23 Bùi V. Tâm Georgia $00 x 2 2 2 .. 2
24 Huỳnh V. Bảnh New York $00 x 2 2 2 2 ..
25 Mai T. Đắc California $00 .. .. 2 6 2 ..
26 Nguyễn V. Long Oklahoma $00 x 2 2 2 2 ..
27 Tiêu Q. Đức California $00 x .. 2 2 .. ..
28 Lê V. Lai Norway $00 x 2 2 5 2 ..
29 Nguyễn T. Hùng California $00 .. 2 2 2 .. ..
30 Trương Đ. Quí Canada $00 x .. 2 2 2 ..
31 Hoàng V. Dũng Kansas $00 x 2 2 2 .. 2
32 Nguyễn V. Sơn Philadelphia $00 x 2 2 2 2 ..
33 Phạm N. Vụ Connecticut $00 x 2 2 2 2 ..
34 Nguyễn V. Huấn Virginia $00 x .. 2 4 .. ..
35 Nguyễn T. Cẩn California $00 .. .. 2 2 .. ..
36 Tôn L. Thạnh California $00 .. .. 2 2 .. ..
37 Đàm T. Tâm Texas $00 x 2 2 2 2 ..
38 Đào C. Chí Texas $00 x .. 2 2 .. 2
Tổng Cộng: 38 Gia Ðình $00 22 54 76 87 40 08( Trang Ðại Hội 2020 )