Đại Hội 2020 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  
Thư Ngỏ  Ban Tổ Chức  Danh Sách Tham Dự  Tin Tức  Chương Trình  Mạnh Thường Quân  Quà Lưu Niệm


   Ghi tên tham dự ĐH2020
   Booking Hotel
   Ghi tên đi Casino

Danh Sách Tham Dự
( Tu chỉnh mới nhất: 20 tháng 02 năm 2020 )

Số thứ tự Tên Họ Ðóng Góp Áo dài Hotel Số người tham dự
DN T5 Hội Ngộ DN T6 DN Casino Tâm Giao Dạ Tiệc Dưới 12 Cruise Bus to Port
1 Cung V. Thành $440 1 2 2 2 2 2 2 2
2 Trần D. Tín $1,340 1 1 2 2 2 2 12 2 2
3 Nguyễn H. Bích $330 1 2 2 2 2
4 Nguyễn V. Vang $440 1 1 2 2 2 2 2 2 2
5 Dương T. Tùng $890 1 1 2 2 2 2 7 2 2
6 Lê V. Châu $440 1 1 2 2 2 2 2
7 Trần T. Đức $1,050 1 2 2 2 10
8 Đinh V. Chính $530 1 1 2 2 2 3
9 Ngô T. Tánh $330 1 2 2 2 2
10 Huỳnh M. Quang $330 1 2 2 2 2
11 Lê V. Long $440 1 2 2 2 2
12 Lê V. Thạnh $3,960 1 8 18 18 18 18 18 2 18 12
13 Nguyễn H. Thiện $620 1 2 2 2 2 4
14 Trần Xuân $620 1 2 2 2 2 4 2 2
15 Mai K. Phụng $220 1 1 1 1 1
16 Huỳnh K. Chiến $00 1 2 2 2
17 Phan N. Long $330 1 2 2 2 2 2
18 Trịnh V. Thơ $440 1 1 2 2 2 2 2 2 2
19 Nguyễn V. Hùng $440 1 1 2 2 2 2 2 2 2
20 Lâm N. Cục $330 1 1 2 2 2 2 2 2
21 Đoàn H. Lượng $600 1 2 2 2 5
22 Nguyễn N. Châu CH $440 1 1 2 2 2 2 2 2 2
23 Huỳnh V. Bảnh $440 1 1 2 2 2 2 2 2 2
24 Mai T. Đắc $1050 1 1 2 2 10
25 Nguyễn V. Long $440 1 1 2 2 2 2 2 2 2
26 Tiêu Q. Đức $330 1 1 2 2
27 Lê V. Lai $440 1 1 5 5 5 5 6 2 2
28 Nguyễn T. Hùng $440 1 2 2 2
29 Hoàng V. Dũng $440 1 1 2 2 2 2 2
30 Nguyễn V. Sơn $330 1 1 2 2 2 2
31 Phạm N. Vụ $440 1 1 2 2 2 2 2 2 2
32 Nguyễn V. Huấn $510 1 1 2 4
33 Nguyễn T. Cẩn $440 1 2 2 2 2 2
34 Tôn L. Thạnh $1,050 1 2 2 10
35 Đàm T. Tâm $440 1 1 2 2 2 2 2 2 2
36 Đào C. Chí $800 1 2 2 2 2 6 2 2
37 Lê V. Tài $800 1 2 2 2 2 6 2
38 Trần Đ. Triết $440 1 1 2 2 2 2 2
39 Nguyễn X. Dục $440 1 2 2 2 2 2
40 Đặng V. Khoan $00 2 2
41 Lưu A. Huê $440 1 2 2 2 2 2
42 Hà M. Hùng $880 1 1 4 4 4 4 4 4 4
43 Ngô V. Vũ $330 1 2 2 2 2
44 Nguyễn M. Cảnh $220 1 1 1 1 1
45 Lưu Q. Bảo $330 1 2 2 2
46 Vỏ V. Côi $330 1 2 2 2 2
47 Phạm N. Bích $440 1 1 2 2 2 2 2 2 2
48 Chu V. Chương $440 1 1 2 2 2 2 2
49 Nguyễn Đ. Hoàng $330 1 2 2 2
50 Vũ Đ. Thiệu $675 1 3 3 5
51 Phạm N. Tiền $220 1 1 1 1 1 1
52 Nguyễn V. Chín $600 1 2 2 2 5
53 Phạm V. Độ $440 1 1 2 2 2 2 2
54 Tôn T. Thái $440 1 1 2 2 2 2 2
55 Nguyễn P. Khanh $330 1 1 2 2 2
56 Trần G. Định $510 1 1 2 2 4 2 2
57 Hứa T. Khanh $440 1 2 2 2 2 2
58 Nguyễn V. Thước $330 1 1 2 2 2
59 Dương X. Phong $440 1 1 2 2 2 2 2 2
60 Nguyễn Trọng Thành $00 1 2 2 3
61 Nguyễn V. Lộc $440 1 1 2 2 2
62 Nguyễn Đ. Khúc $330 1 2 2 2
63 Bùi L. Tùng $1,320 1 2 6 6 6 6 6 6 6
64 Trần Đ. Phước $00 1 1 2 2 2 2 2 2 2
65 Lê Phụng $330 1 1 2 2 2 2 2
66 Hoàng N. Khang $330 1 2 2
67 Bùi T. Hải $00 1 2 2 2 2 2 2 2
68 Phạm Viết Hùng $180 2
69 Phan N. Lựu $220 1 1 1 1 1 1
70 Ngô B. Nhẫn $420 1 1 2 2 3
71 Trần V. Lập $440 1 1 2 2 2 2 2
72 Nguyễn Đ. Chính $00 1 1 2 2 2 2 2
73 Chị Phan X. Sơn $990 1 6 6
74 Phạm Đ. Lương $450 1 1 2 2 2 2 2 2 2
75 Nguyễn C. Quốc $00 2 2 2
76 Nguyễn X. Hùng $165 1 1 1
77 Nguyễn K. Toàn $330 2 2 2 2 2 2
78 Lê N. Hải $330 1 2 2 2 2
79 Đỗ T. Trác $330 1 2 2 2 2
80 Nguyễn V. Cấp $440 1 1 2 2 2 2 2
81 Lê V. Dũng $00 1 1 2 2 2
82 Trần V. An $165 1 1 1
83 Hồ V. Xách $440 1 1 2 2 2 2 2 2 2
84 Chị Nguyễn Hùng $00 1 1 1
85 Nguyễn V. Như $330 1 2 2 2 2
86 Phạm C. Hoàng $540 1 1 6 2
87 Hoàng T. Dân $00 1 1 2 2
88 Lê V. Lộc $180 2
89 Đỗ V. Đức $00 1 1 2 2 2 4
90 Chị Lê T. Lực $360 3 4
91 Chị Nguyễn V. Đệ $00 1 1 1
92 Nguyễn H. Nam $90 1
93 Trịnh C. Đoàn $00 5
94 Dương V. Bê $00 4
95 Ngô M. Hiếu $165 1 1 1 1
96 Lư Đ. Hiệp $990 1 6 6 6 1
97 Phạm Đ. Phong $660 1 1 3 3 3 3 3
98 Nguyễn D. Hòa $510 1 2 2 2 4
99 Ngô N. Trực $00 1 2 2
100 Các cháu N. Cali. $900 10
$44,370 79 57 110 163 113 51 208 313 5 90 76
Áo dài Hotel DN T5 Hội Ngộ DN T6 DN Casino Tâm Giao Dạ Tiệc Dưới 12 Cruise Bus to Port
( Trang Ðại Hội 2020 )