Đại Hội 2020 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  
Thư Ngỏ  Ban Tổ Chức  Danh Sách Tham Dự  Tin Tức  Chương Trình  Mạnh Thường Quân  Quà Lưu Niệm


   Ghi tên tham dự ĐH2020
   Ghi tên mặc áo dài ĐH2020

Danh Sách Tham Dự
( Tu chỉnh mới nhất: 19 tháng 05 năm 2019 )

Số thứ tự Tên Họ Ðịa Chỉ Ðóng Góp Áo dài Hotel Số người tham dự
TĐH Tâm Giao Dạ Tiệc HĐH/ Cruise HĐH/ Tour Bus Khách mời
1 Cung V. Thành California $00 1 .. 2 2 2 2 .. ..
2 Trần D. Tín California $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
3 Nguyễn H. Bích California $00 1 .. 2 2 2 .. .. ..
4 Nguyễn V. Vang California $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
5 Dương T. Tùng California $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
6 Lê V. Châu California $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
7 Trần T. Đức California $00 1 .. .. 2 2 .. .. ..
8 Đinh V. Chính Pennsylvania $00 1 1 .. 2 2 .. .. ..
9 Ngô T. Tánh California $00 1 .. 2 2 2 2 .. ..
10 Huỳnh M. Quang California $00 1 .. 2 2 2 .. .. ..
11 Lê V. Long California $00 1 .. 2 2 2 .. .. ..
12 Lê V. Thạnh Texas $00 1 1 2 2 6 6 .. 4
13 Nguyễn H. Thiện California $00 1 .. 2 2 2 .. .. ..
14 Trần Xuân California $00 1 .. 2 2 4 2 .. 2
15 Mai K. Phụng California $00 .. .. 2 2 2 .. .. ..
16 Huỳnh K. Chiến California $00 1 .. 2 2 2 .. 2 ..
17 Phan N. Long California $00 1 .. .. 2 2 2 .. ..
18 Trịnh V. Thơ Nebraska $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
19 Nguyễn V. Hùng Washington $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
20 Lâm N. Cục California $00 1 1 2 2 4 2 .. 2
21 Đoàn H. Lượng Texas $00 1 .. .. 2 2 .. .. ..
22 Nguyễn N. Châu CH Oregon $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
23 Bùi V. Tâm Georgia $00 1 1 2 2 2 .. 2 ..
24 Huỳnh V. Bảnh New York $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
25 Mai T. Đắc California $00 1 1 .. 2 6 2 .. 4
26 Nguyễn V. Long Oklahoma $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
27 Tiêu Q. Đức California $00 1 1 .. 2 2 .. .. ..
28 Lê V. Lai Norway $00 1 1 5 2 6 2 .. 4
29 Nguyễn T. Hùng California $00 1 .. 2 2 2 .. .. ..
30 Trương Đ. Quí Canada $00 1 1 .. 2 2 2 .. ..
31 Hoàng V. Dũng Kansas $00 1 1 2 2 2 .. 2 ..
32 Nguyễn V. Sơn Pennsylvania $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
33 Phạm N. Vụ Connecticut $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
34 Nguyễn V. Huấn Virginia $00 1 1 .. 2 4 .. .. 2
35 Nguyễn T. Cẩn California $00 1 .. .. 2 2 .. .. ..
36 Tôn L. Thạnh California $00 1 .. .. 2 2 .. .. ..
37 Đàm T. Tâm Texas $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
38 Đào C. Chí Texas $00 1 .. .. 2 2 2 .. ..
39 Nguyễn Trung Thành Canada $00 .. 1 .. 2 2 2 .. ..
40 Lê V. Tài Connecticut $00 1 .. 2 2 3 .. .. 1
41 Trần Đ. Triết Canada $00 1 1 2 2 4 2 .. 2
42 Nguyễn X. Dục Texas $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
43 Đặng V. Khoan Florida $00 .. .. .. 2 2 .. .. ..
44 Lưu A. Huê Canada $00 1 .. 2 2 2 .. .. ..
45 Hà M. Hùng Canada $00 1 1 2 2 4 2 .. 2
46 Ngô V. Vũ California $00 1 .. 2 2 2 .. .. ..
47 Nguyễn M. Cảnh California $00 .. .. 1 1 1 .. .. ..
48 Lưu Q. Bảo California $00 1 .. 2 2 2 .. .. ..
49 Vỏ V. Côi Arkansas $00 1 .. .. 2 2 2 .. ..
50 Phạm N. Bích California $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
51 Chu V. Chương California $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
52 Nguyễn Đ. Hoàng California $00 1 .. .. 2 2 .. .. ..
53 Vũ Đ. Thiệu California $00 1 .. .. 3 5 3 .. 3
54 Phạm N. Tiền Australia $00 1 .. 2 2 2 2 .. ..
55 Phạm V. Thì Canada $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
56 Nguyễn V. Chín California $00 1 .. .. 5 5 .. .. 3
57 Phạm V. Độ California $00 1 1 .. 2 4 .. 2 2
58 Tôn T. Thái Texas $00 1 1 2 2 2 .. 2 ..
59 Nguyễn P. Khanh Washington $00 1 1 .. 2 2 .. .. ..
60 Trần G. Định New Jersey $00 1 1 .. 2 4 2 .. 2
61 Hứa T. Khanh California $00 .. 1 2 2 2 .. .. ..
62 Trương M. Lộc Australia $00 1 .. .. 2 2 .. .. ..
63 Nguyễn V. Thước Texas $00 1 1 .. 2 2 .. .. ..
64 Dương X. Phong California $00 1 1 2 2 4 2 .. 2
65 Nguyễn Trọng Thành California $00 1* .. .. 2 3 2 .. 1
66 Nguyễn V. Lộc California $00 1 1 .. 2 2 2 .. ..
67 Nguyễn Đ. Khúc Florida $00 1 .. .. 2 2 .. .. ..
68 Bùi L. Tùng Australia $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
69 Trần Đ. Phước Australia $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
70 Lê Phụng Connecticut $00 1 1 .. 2 2 .. 2 ..
71 Hoàng N. Khang California $00 1 .. .. .. 2 .. .. ..
72 Bùi T. Hải Việt Nam $00 1 .. 2 2 2 2 .. ..
73 Phạm Viết Hùng California $00 .. .. .. 2 2 .. .. ..
74 Phan N. Lựu Arizona $00 .. 1 1 1 1 .. .. ..
75 Ngô B. Nhẫn Texas $00 .. 1 .. 2 3 .. .. 1
76 Trần V. Lập Vỉrginia $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
77 Nguyễn Đ. Chính Australia $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
78 Chị Phan X. Sơn California $00 1 .. .. .. 5 .. .. 4
79 Phạm Đ. Lương Virginia $00 1 1 2 2 2 2 .. ..
80 Nguyễn C. Quốc Viet Nam $00 .. .. .. 2 2 .. .. ..
81 Nguyễn V. Xuân Louisiana $00 .. .. .. 1 1 .. .. ..
82 Nguyễn X. Hùng Louisiana $00 .. 1 .. 1 1 .. .. ..
83 Nguyễn K. Toàn Iowa $00 .. .. .. 2 2 .. 2 ..
84 Cai T. Hùng California $00 .. 1 .. 2 2 .. .. ..
85 Lê N. Hải California $00 .. 1 .. 2 2 2 .. ..
Tổng Cộng: 85 GÐ $00 71 48 101 166 204 91 14 41

Ghi Chú : Hiện giờ số vải áo dài đã tạm thời hết hàng để phân phối đến HC có dấu (*)
Các PN ghi tên sau cho phần mặc áo dài BTC sẽ thông báo sau.( Trang Ðại Hội 2020 )