Trần Gia Định
New Jersey - USA
Điện thư: trangiadinh@yahoo.com

20 Bắc Cali. gặp gở 2 HC2 TGĐịnh và NVSáng chiều ngày 18 tháng 05 năm 2016 tại Nhà hàng Chez Chistina ở Milpitas.
   Hình ảnh:LVChâu
HC2 Trần Gia Định gặp gở 20 Nam Cali. ngày 07 tháng 10 năm 2012 tại Nam California.
   Hình ảnh: VĐThiệu
HC2 Trần Gia Định gặp gở 20 Bắc Cali. ngày 06 tháng 10 năm 2012 tại nhà hàng Chez Christina, Milpitas.
   Hình ảnh: LVChâu
   Video clip Hát Cho Nhau Nghe 1 / Thực hiện: LVChâu
   Video clip Hát Cho Nhau Nghe 2 / Thực hiện: LVChâu

20 gặp gở ở Connecticut.

Cựu Tư Lệnh HQ gặp gở 20 tại Texas cuối tháng 03 năm 2003.