Phạm Đăng Lương
Virginia - USA
Điện thư: phamdangl@yahoo.com

Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẩu HC2 Phạm Đăng Lương vừa tạ thế ngày 23 tháng 06 năm 2016 tại Virginia, Hoa Kỳ.
20 Bắc Cali. gặp gở HC2 Phạm Đ. Lương ( đến từ Virginia ) và Hoàng K. Công ( đến từ Houston, Texas ) chiều ngày 31 tháng 07 năm 2013 tại Grand Century Mall, San Jose.
   Hình ảnh: LVChâu
20 gặp gở tại tư gia HC2 LNQuang ở Orlando, Florida
...........( Hình ảnh: PĐPhong )
HC2 Mai K. Phụng và Phạm Đ. Lương gặp gở 20 ở VN.
...........( Hình ảnh: MKPhụng & PĐLương )