Nguyễn Văn Sáng
Philadelphia - USA
Điện thư: sn68pbc@yahoo.com

20 Bắc Cali. gặp gở 2 HC2 TGĐịnh và NVSáng chiều ngày 18 tháng 05 năm 2016 tại Nhà hàng Chez Chistina ở Milpitas.
   Hình ảnh:LVChâu
Giới thiệu vài bài Thơ & Nhạc mới của HC2 NVSáng/ Cát Biển:
      Tình Ðã Xa Tay / Thơ: Cát Biển - Nhạc: Vũ Thư Nguyên - Trình bày: Ðức Chính
      Một Miền Chưa Ai Ðến / Thơ: Cát Biển - Nhạc: Vũ Thư Nguyên - Trình bày: Tố Uyên & Ðức Chính
      Mai Về Cõi Ta / Thơ: Cát Biển - Nhạc: Nguyễn Thiện Doãn - Trình bày: Thanh Thảo
      Tự Tình / Thơ: Cát Biển - Nhạc: Quách Nam Dung - Trình bày: Anh Huy
20 chia buồn Thân Phụ bạn Nguyễn V. Sáng vừa tạ thế ngày 20 tháng 05 năm 2003 tại Philadelphia, Pennsylvania.
Nguyễn V. Sáng và Mai T. Hà thả neo chùm 15 tháng 5 năm 1999.