Nguyễn Thế Hùng
California - USA
Điện thư: hungnguyen808@gmail.com

Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Phụ HC2 Nguyễn Thế Hùng vừa tạ thế tại Fullerton, California.
   Phúng Viếng / Hình ảnh: LVLong
Gia đình ĐNHC chung vui cùng Anh Chị Nguyễn Thế Hùng nhân dịp Lễ Thành Hôn cho Quý Nam ngày 5 tháng 07 năm 2008 tại San Francisco, California.
20 Nam Cali. đón tiếp HC2 Nguyễn T. Hùng và phu nhân đến từ Michigan chiều ngày 03 tháng 11 năm 2007 tại Nhà Hàng Ánh Hồng.