Nguyễn Kế Toàn
Iowa, USA
Điện thư: tnguy3n54@yahoo.com

20 Nam Cali. gặp gở HC2 Nguyễn K. Toàn chiều ngày 12 tháng 10 năm 2013 tại nhà hàng Ánh Hồng, Garden Grove.
   Hình ảnh: LVLong
HC2 Nguyễn K. Toàn gặp gở 20 Nam Cali. chiều ngày 22 tháng 04 năm 2011 tại nhà hàng Seafood Palace. ...........( Hình ảnh: LVLong )
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Nguyễn Kế Toàn vừa tạ thế tại Philadelphia.