Nguyễn Hữu Thiện
California - USA
Điện thư: tnguyen_2001@yahoo.com

Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Mẩu HC2 Nguyễn H. Thiện vừa tạ thế ngày 03 tháng 11 năm 2016 tại Fountain Valley, California.
20 Nam Cali họp mặt mừng Thất Thập "70" và Sinh Nhật tháng 10 các HC2 và PN tại tư gia HC2 NHThiện từ 5:00 giờ chiều thứ bảy 29/10/2016.
Sinh nhật vào tháng 10 ( HKChiến, NTHùng, NVVũ, LVLong và các chị CVThành, chị NVĐệ, chị PNLong, chị NTTánh ).
Thất thập 70 trong năm 2016 ( PNLong, HVLượm, NHThiện và NVVũ ).
Đặc biệt hân hoan đón mừng các HC2 San Jose nhập vùng: LVChâu, NMHiếu và NVVang.
   Hình ảnh: LVLong
   Slide show: LVLong
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Phụ HC2 Nguyễn H. Thiện vừa tạ thế ngày 08 tháng 11 năm 2015 tại Sài Gòn, VN.
...........( Hình ảnh: BTHải & TMHà )
20 Nam Cali. MNGN chiều ngày 11 tháng 07 năm 2015 tại tư gia HC2 NHThiện.
  
Hình ảnh: LVLong
   Slide show: LVThạnh
20 Nam Cali. MNGN tại tư gia HC2 Nguyễn H. Thiện ngày 13 tháng 07 năm 2013.
   Hình ảnh: LVLong
   Hình ảnh: VĐThiệu
20 Nam Cali họp mặt MNGN ngày 15 tháng 05 năm 2010 tại tư gia HC2 NHThiện.
   Hình ảnh: LVLong
   Hình ảnh: VĐThiều
20 Nam Cali. họp mặt tại tư gia HC2 NHThiện chiều ngày 23 tháng 06 năm 2007.
   Hình ảnh của HC2 TXuân
20 chung vui cùng Anh Chị NHThiện nhân dịp Lể Vu Quy Trưởng Nữ ngày 09 tháng 04 năm 2007 tại Hawaii.
Lể Vu Quy Thứ Nử anh chị Nguyễn Hữu Thiện vào ngày 15 tháng 05 năm 2004 tại Fountain Valley, California.