Lê Văn Lộc
California - USA
Điện thư: locle1012@yahoo.com

20 Nam Cali. MNGN tại tư gia HC2 Lê V. Lộc và thăm viếng HC2 NVĐệ ở San Diego ngày 18 tháng 05 năm 2013.
   Hình ảnh: LVLong
20 Houston gặp gở HC2 Lê V. Lộc đến từ San Diego, CA.
...........( Hình ảnh: HAViệt )