Lê Trọng Lực
Texas - USA
Điện thư: luctrongle@gmail.com


Gia đình ĐNHC chung vui Lễ Thành Hôn Trưởng Nam HC2 Lê Trọng Lực tại Dallas, Texas.
   Hình ảnh: NXDục
20 gặp gở HC2 Lê T. Lực tại Dallas ngày 08 tháng 02 năm 2009 nhân dịp dự tiệc cưới Trưởng Nam HC2 NVLong.
Cuối tuần trước, nhân dịp đến Oklahoma City đễ dự tiệc cưới con trai anh chị Nguyễn V.Long, chúng tôi cũng đã ghé qua Dallas và đến thăm HC2 Lê Trọng Lực. Bạn Lực hiện nay đã nghỉ làm vì tình trạng sức khoẽ không được khả quan do căn bệnh giống như phong thấp mản tính.Trong buổi gặp gở này, bạn Lực đã rất vui vẻ và nhắc lại nhiều kỷ niệm cũng như bạn bè trong khóa chúng ta. Xin chia xẽ một vài hình ảnh đến các bạn.

........... ( Tường trình: CVThành; Hình ảnh: NXDục )