Lư Thế Khiêm
VN
Điện thư: luthekhiem@hotmail.com

Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Phụ HC2 Lư Thế Khiêm vừa tạ thế ngày 26 tháng 07 năm 2012 tại Long An, Việt Nam.