Lê Như Hải
California - USA
Điện thư: lehainhu47@yahoo.com

20 Bắc Cali. gặp gở nhân dịp Memorial Day ngày 28 tháng 05 năm 2012 tại nhà hàng Chez Christina ở Milpitas.
...........( Hình ảnh: HVTài )